Washura el Di-tschu-rahdan

  
ZBNR: DWZB A 20989

geb.: 07.06.2010

Besitzer: G. Bartiromo, Berlin