Ch. Qadir Shah el Di-tschu-rahdan

 Deutscher Champion,  CSSR Champion,  LSieger Baden Württemberg 1991 (VDH) , Jugendch. Linz 1988,    Sieger Brünn 1991, Rennlizenz
ZBNR: DWZB A 15563
*29.06.1987
Besitzer: Fam. Buchwald